ข่าวของพุทธรักษา

อ่านต่อ

ตัวแทนสำนักพระราชวังภูฏานศึกษาดูงานโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

ข่าวเมื่อวันที่ 17.01.2019

มูลนิธิพุทธรักษาและโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาต้อนรับ Mr Chitem Tenzin ดำรงตำแหน่ง Chamberlain to HM The King 

อ่านต่อ