ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษาสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องนักเรียนใน 3 จังหวัดภาคใต้

ข่าวเมื่อวันที่ 22.04.2019
มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องประจำปี 2562 ณ โรงแรม ไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ประธานมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ เป็นประธานในพิธี  โดยนักเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ที่เข้ารับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2562 นี้มีจำนวน 78  ราย ประกอบด้วยนักเรียนที่มาจากโรงเรียนสวนพระยาวิทยา โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ และโรงเรียนบ้านเยาะ หลังพิธีมอบทุนการศึกษา ได้มีกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทีมมูลนิธิพุทธรักษา และกลุ่มนักเรียนทุน
 
“ไม่น่าเชื่อว่าจะมีวันนี้ขึ้นมาได้ ครูทำงานที่ 3 จังหวัดภาคใต้มาปีนี้ปีที่ 11 สร้างโรงงาน (ผลิตยาสมุนไพร) ในทั้ง 3 จังหวัด ที่นราธิวาส ก็ที่จะแนะ ที่ยะลาก็โรงบาลยะหา ที่ปัตตานีก็ที่โรงพยาบาลสายบุรี ผลิตยาจากสมุนไพร ตั้งแต่ปี 2557..ใน 11 ปีที่ผ่านมาก็พยายามหาทุนให้พวกเราได้เรียน ได้ทุนทั้งหมด ทั้ง 5 ปี ปีละ 15 ทุน ให้ทั้ง 3 จังหวัด ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมี 78 ทุนขึ้นมาได้ ก็ต้องขอบคุณมูลนิธิพุทธรักษามา ณ ที่นี้ ซึ่งเด็กๆ ทุกคนที่ขอทุนมา ทางมูลนิธิก็อนุมัติทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นไม่มีวันไหนที่ครูจะดีใจเท่านี้ ก็ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยค่ะ”
ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ประธานมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์
 
“ในนามตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนสวนพระยาวิทยา ขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆ ที่มอบให้กับนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนบ้านเรา เชื่อว่าทุนการศึกษานี้จะเป็นการต่อยอดอนาคตที่ดีให้กับนักเรียนเรา เพราะเท่าที่รู้กันอยู่ว่า 3 จังหวัดบ้านเราไม่ค่อยมีโอกาสมากนัก และเชื่อว่านักเรียนบางคนถ้าไม่มีทุนนี้จะไม่สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น สำหรับนักเรียนทุกคนเมื่อได้ทุนการศึกษานี้แล้วก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนสนองเจตนารมย์ของท่านประธานโครงการต่อไป”
ตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนสวนพระยาวิทยา