อบรมผู้นำนักเรียนทุนพุทธรักษา รุ่น 1

ข้อมูลนักเรียนทุน

นักเรียนทุน

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

นางสาวแคทริน กงแก้ว

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

อ่านต่อ
นางสาวศิริพร พวงพันธ์

 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากคหกรรม วิทยาลัยอาชีวพระนครศรีอยุธยา 

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษาลงพื้นที่นิเทศติดตามโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) จ.ศรีสะเกษ

ข่าวเมื่อวันที่ 29.08.2022

13-16 มิถุนายน ที่ผ่านมา มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมูลนิธิมีชัย วีร...

“Art4Worth ศิลปะเพื่อชุมชน” โครงการภายใต้ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษาและนักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้กับพื้นที่สาธารณะชุมชนบึงพระราม 9 บ่อ 3

ข่าวเมื่อวันที่ 29.08.2022

ผลงานศิลปะสำหรับชุมชนในครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจของคนในชุมชน ที่อยากให้พื้นที่สาธารณะของชุมชนมีความสวยงาม เหมาะกับเป็นพื้นที่ส่วนก...

มูลนิธิพุทธรักษาส่งมอบต้นไม้ให้ชุมชน พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 300 ต้น โดยได้รับการสนันสนุนจาก MQDC

ข่าวเมื่อวันที่ 29.08.2022

มูลนิธิพุทธรักษาได้รับการสนันสนุนต้นไม้จาก MQDC จำนวน 300 ต้น อาทิ ต้นกวักมรกต, ต้นคล้ากาเหว่าลาย, ต้นพลูปีกนก, ต้นเฟิร์นขนนก, ต้น...

มูลนิธิพุทธรักษา ส่งมอบ “เรือ Urban Action 7” ให้กับ วิสาหกิจชุมชนเรือคลองลาดพร้าว ขับเคลื่อนวิถีการท่องเที่ยวทางน้ำและอาชีพของชาวบ้าน

ข่าวเมื่อวันที่ 29.08.2022

29 มิถุนายน ที่ผ่านมา ดร. วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิพุทธรักษา และ ผศ.พงศ์พร สุดบรรทัด ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและกา...