อบรมผู้นำนักเรียนทุนพุทธรักษา รุ่น 1

ข้อมูลนักเรียนทุน

นักเรียนทุน

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

นางสาวแคทริน กงแก้ว

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

อ่านต่อ
นางสาวศิริพร พวงพันธ์

 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากคหกรรม วิทยาลัยอาชีวพระนครศรีอยุธยา 

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

สมาคมพี่น้องพุทธรักษาแบ่งปัน “อาหารกลางวันให้อิ่มท้อง” แก่ชุมชนและผู้ยากไร้

ข่าวเมื่อวันที่ 06.02.2023

จากความชอบกินและรักในการทำอาหาร น้องๆ จากชมรมทำอาหาร ในสมาคมพี่น้องพุทธรักษาจึงเกิดแนวคิดอยากแบ่งปันความอิ่มให้กับผู้ขาดแคลนในโครง...

โครงการ Sharing Chef อิ่มนี้เพื่อน้อง โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ จังหวัดอ่างทอง

ข่าวเมื่อวันที่ 06.02.2023

การกลับมาอีกครั้งสำหรับกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมจากสมาคมพี่น้องพุทธรักษาชมรมทำอาหารโครงการ Sharing Chef ที่ยังคงนึกถึงวัยเด็กๆ ที่เคยเ...

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี สมาคมพี่น้องพุทธรักษา ร่วมส่งมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ชุมชนกรุงเทพมหานคร

ข่าวเมื่อวันที่ 06.02.2023

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี สมาคมพี่น้องพุทธรักษา ร่วมส่งมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ชุมชนกรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษารับรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม”

ข่าวเมื่อวันที่ 06.02.2023

มูลนิธิพุทธรักษาขอแสดงความยินดีกับครูอนุวัตร ตรรกชนชูชัย เจ้าหน้าที่วิชาการมูลนิธิพุทธรักษา ซึ่งเป็นศิษย์เก่านักเรียนทุนมูลนิธิพุท...