อบรมผู้นำนักเรียนทุนพุทธรักษา รุ่น 1

ข้อมูลนักเรียนทุน

นักเรียนทุน

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

น.ส. รัตนาภรณ์ เคหนาค

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ มนุษย์ศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี 2559

อ่านต่อ
นาย สงบ ศิริยสสกุลชัย

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2555

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

‘Food for Hope’ “แบ่งความสุข ปันความห่วงใย” ขยายผลส่งต่อกำลังใจให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

ข่าวเมื่อวันที่ 29.06.2020

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563, กรุงเทพฯ - โครงการมัลเบอร์รี่ โกรฟ  พร้อมด้วยบริษัท 1.6 ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และมูลนิธิพุทธรั...

มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับพันธมิตรองค์กร มอบอาหารแก่สำนักงานเขตสวนหลวง

ข่าวเมื่อวันที่ 29.06.2020

วันที่ 29 เมษายน 2563, กรุงเทพฯ – มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับ คุณสุพิชฌาย์ พิทยารัตน์กุล และ The Givers Network มอบอาหารเพื่อสนับสนุน...

เชิญชมเรื่องราว “สายใยน้องพี่ น้ำใจดีทีจีโอ” ถ่ายทอดประสบการณ์ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากวิฤกต COVID-19

ข่าวเมื่อวันที่ 29.06.2020

ขอเชิญสมาชิกองค์กรับชมคลิปวิดีโอถ่ายทอดเรื่องราวการให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในโครงการ “สายใยน้องพี่ น้ำใจดีทีจีโอ”  ซึ่งครั้งนี...

มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับพันธมิตรองค์กร มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันแก่ตลาดอาจณรงค์ ไนท์บาซาร์

ข่าวเมื่อวันที่ 29.06.2020

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563, กรุงเทพฯ – มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับคุณวรันยา ภูนวกุล ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนากลยุทธ์องค์กร บริษัท ดีทีจีโอ คอร...