กิจกรรมพี่น้องพุทธรักษา

พี่น้องพุทธรักษา 2558

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคมที่ผ่านมา มูลนิธิพุทธรักษาได้จัดงาน พี่น้องพุทธรักษา 2558 ณ We-Train International House เพื่อให้น้องๆ นักเรียนทุนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่รวมกว่า 100 คน ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน พร้อมทั้งภายในกลุ่มเพื่อค้นหาตนเอง และแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน โดยมีพี่ๆ จิตอาสาจากบริษัทในเครือดีที (DTGO) มาร่วมให้สร้างความอบอุ่นด้วย