นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
นางสาวชาลินี พรานตะกุยหนุ