สมาคมพี่น้องพุทธรักษา

อยากเรียนต้องไขว่คว้า
นางสาวกาญจนา หอมรส

คณะศิลปศาสตร์
สาขาเครื่องปั้นดินเผา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ดิฉันได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิพุทธรักษาได้ให้ทุนการศึกษา ดูแลช่วยเรื่องค่าเทอมและได้รับคำแนะนำดีๆ จากพี่มุกและพี่ปิ๋ม ตลอดระยะเวลา 4 ปี จนดิฉันจบปริญญาตรี ตอนนี้ดิฉันเรียนจบและได้มีโอกาสทำงานเป็นครู ดิฉันมีความสุขมากที่ได้ให้ความรู้และสอนเด็กๆ ให้เป็นคนดีของสังคม
ต้องขอขอบพระคุณ คุณธนินท์ เจียรวนนท์ คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ และคุณทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ และผู้บริหารมูลนิธิพุทธรักษาทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์แก่ดิฉัน ทำให้ดิฉันมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบ ดิฉันสัญญาว่าจะเป็นครูที่ดี เป็นคนดี ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป