สมาคมพี่น้องพุทธรักษา

จดหมายขอบคุณ
สามเณรสุวัฒ ไชยวุฒิ