ข่าวของพุทธรักษา

ดร.วิทย์ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “มองโลก มองเรา”
อ่านต่อ

ดร.วิทย์ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “มองโลก มองเรา”

ข่าวเมื่อวันที่ 21.09.2020

ขอเชิญรับชมบทสัมภาษณ์จากดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิพุทธรักษากับเจตนารมณ์ของการ “การให้” ผ่านรายการ “มองโลก มองเรา” ภายใน 3 หัวข้อ “มูลนิธิพุทธรักษา” “ผู้มอบโอกาส” และ “ผู้ให้ช่วยวิกฤติโควิด-19” ดำเนินรายการโดยคุณชาลอต โทณวณิก ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัดให้เกียรติสัมภาษณ์

อ่านต่อ
‘Food for Hope’ “แบ่งความสุข ปันความห่วงใย” ขยายผลส่งต่อกำลังใจให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ COVID-19
อ่านต่อ

‘Food for Hope’ “แบ่งความสุข ปันความห่วงใย” ขยายผลส่งต่อกำลังใจให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

ข่าวเมื่อวันที่ 29.06.2020

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563, กรุงเทพฯ - โครงการมัลเบอร์รี่ โกรฟ  พร้อมด้วยบริษัท 1.6 ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และมูลนิธิพุทธรักษา จับมือร่วมกันภายใต้โครงการ  “Food for Hope แบ่งความสุข ปันความห่วงใย” มอบอาหารให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยการซื้ออาหารจากร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเมือง

อ่านต่อ
มูลนิธิพุทธรักษามอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษามอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

ข่าวเมื่อวันที่ 29.06.2020

พฤษภาคม 2563, เชียงใหม่ – มูลนิธิพุทธรักษามอบเงินช่วยเหลือจำนวน 1,080,000 บาท แก่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณณรงค์ เจียรวนนท์ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างและสนับสนุนโครงการ “พาช้างกลับบ้าน นำควาญคืนถิ่น” 

อ่านต่อ
มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับพันธมิตรองค์กร มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันแก่ตลาดอาจณรงค์ ไนท์บาซาร์
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับพันธมิตรองค์กร มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันแก่ตลาดอาจณรงค์ ไนท์บาซาร์

ข่าวเมื่อวันที่ 29.06.2020

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563, กรุงเทพฯ – มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับคุณวรันยา ภูนวกุล ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนากลยุทธ์องค์กร บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณนวรัตน์ เจียมกิจรุ่ง และร้านอาหาร Vie Halong  มอบอาหารเพื่อสนับสนุนโครงการ “ส่งมอบอาหารให้กำลังใจฮีโร่บนท้องถนน” แก่ตลาดอาจณรงค์ ไนท์บาซาร์ เขตคลองเตย

อ่านต่อ
เชิญชมเรื่องราว “สายใยน้องพี่ น้ำใจดีทีจีโอ” ถ่ายทอดประสบการณ์ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากวิฤกต COVID-19
อ่านต่อ

เชิญชมเรื่องราว “สายใยน้องพี่ น้ำใจดีทีจีโอ” ถ่ายทอดประสบการณ์ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากวิฤกต COVID-19

ข่าวเมื่อวันที่ 29.06.2020

ขอเชิญสมาชิกองค์กรับชมคลิปวิดีโอถ่ายทอดเรื่องราวการให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในโครงการ “สายใยน้องพี่ น้ำใจดีทีจีโอ”  ซึ่งครั้งนี้แบ่งปันประสบการณ์โดยคุณอภิพัฒนพงษ์ ม่วงประกาย เจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธรักษา

อ่านต่อ