ข่าวของพุทธรักษา

โครงการส่งต่อความสุข รายงานประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2564
อ่านต่อ

โครงการส่งต่อความสุข รายงานประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2564

ข่าวเมื่อวันที่ 29.05.2021

ยอดบริจาคสะสมประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2564

อ่านต่อ
โครงการส่งต่อความสุข รายงานประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
อ่านต่อ

โครงการส่งต่อความสุข รายงานประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ข่าวเมื่อวันที่ 28.05.2021

ยอดบริจาคสะสมประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

อ่านต่อ
มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมส่งมอบเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตจากการระบาดโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมส่งมอบเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตจากการระบาดโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ข่าวเมื่อวันที่ 30.04.2021

ดร. วิทย์ สุนทรนันท์  รองประธานกรรมการ มูลนิธิพุทธรักษา และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์  มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 6 ชุด เพื่อใช้ในการดูเเลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเเละโรงพยาบาลสนาม

อ่านต่อ