ข่าวของพุทธรักษา

‘1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต’ รอบที่ 2 มอบเครื่องช่วยหายใจ BiPAP A40 ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19
อ่านต่อ

‘1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต’ รอบที่ 2 มอบเครื่องช่วยหายใจ BiPAP A40 ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

ข่าวเมื่อวันที่ 06.05.2021

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564, สมุทรปราการ – มูลนิธิพุทธรักษาและมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ โดยคุณฉันท์ชนก ดุรงค์ฤทธิ์ชัย ผู้จัดการอาวุโสโครงการ มูลนิธิพุทธรักษา เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องช่วยหายใจรุ่น BiPAP A40 Ventilator จำนวน 1 เครื่อง ภายใต้โครงการ “1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต” รอบที่ 2 ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อใช้ในการดูเเลรักษาผู้ป่วย COVID-19

อ่านต่อ
คุณณรงค์ เจียรวนนท์และมูลนิธิพุทธรักษามอบอาหารและสิ่งของจำเป็นมูลค่า 1 ล้านบาทให้กับมูลนิธิดวงประทีป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงวิกฤต COVID-19 ในชุมชนคลองเตย
อ่านต่อ

คุณณรงค์ เจียรวนนท์และมูลนิธิพุทธรักษามอบอาหารและสิ่งของจำเป็นมูลค่า 1 ล้านบาทให้กับมูลนิธิดวงประทีป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงวิกฤต COVID-19 ในชุมชนคลองเตย

ข่าวเมื่อวันที่ 06.05.2021

อ่านต่อ
‘1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต’ รอบที่ 2 มอบเครื่องช่วยหายใจ BiPAP A40 ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19
อ่านต่อ

‘1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต’ รอบที่ 2 มอบเครื่องช่วยหายใจ BiPAP A40 ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

ข่าวเมื่อวันที่ 06.05.2021

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564, สมุทรปราการ – มูลนิธิพุทธรักษาและมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ โดยคุณฉันท์ชนก ดุรงค์ฤทธิ์ชัย ผู้จัดการอาวุโสโครงการ มูลนิธิพุทธรักษา เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องช่วยหายใจรุ่น BiPAP A40 Ventilator จำนวน 1 เครื่อง ภายใต้โครงการ “1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต” รอบที่ 2 ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ในการดูเเลรักษาผู้ป่วย COVID-19

อ่านต่อ
โครงการ ‘ส่งแรงใจ ส่งต่อลมหายใจ’ รอบที่ 2 มอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19
อ่านต่อ

โครงการ ‘ส่งแรงใจ ส่งต่อลมหายใจ’ รอบที่ 2 มอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

ข่าวเมื่อวันที่ 06.05.2021

อ่านต่อ
โครงการ ‘ส่งแรงใจ ส่งต่อลมหายใจ’ รอบที่ 2 มอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลบางละมุงช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19
อ่านต่อ

โครงการ ‘ส่งแรงใจ ส่งต่อลมหายใจ’ รอบที่ 2 มอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลบางละมุงช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

ข่าวเมื่อวันที่ 06.05.2021

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564, กรุงเทพฯ – มูลนิธิพุทธรักษาและมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ โดยคุณเวคิน ตั้งกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส MQDC เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องช่วยหายใจรุ่น BiPAP A40 รุ่น VELA Plus จำนวน 1 เครื่อง ภายใต้โครงการ “1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต” รอบที่ 2 ให้กับโรงพยาบาลบางละมุง เพื่อใช้ในการดูเเลรักษาผู้ป่วย COVID-19

อ่านต่อ