ข่าวของพุทธรักษา

พี่ๆ อาสา DTGO Brand Ambassador ร่วมกิจกรรม “Art4Worth หลักสูตรวาดเส้นพื้นฐาน ครั้งที่ 6” กับน้องๆ โรงเรียนมักกะสันพิทยา
อ่านต่อ

พี่ๆ อาสา DTGO Brand Ambassador ร่วมกิจกรรม “Art4Worth หลักสูตรวาดเส้นพื้นฐาน ครั้งที่ 6” กับน้องๆ โรงเรียนมักกะสันพิทยา

ข่าวเมื่อวันที่ 06.10.2022

Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา จัดกิจกรรมต่อเนื่องในโปรแกรมสำหรับโรงเรียนกันที่โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด

อ่านต่อ
พี่ๆ อาสา DTGO Brand Ambassador ร่วมกิจกรรม “Art4Worth หลักสูตรวาดเส้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5” กับน้องๆ โรงเรียนมักกะสันพิทยา
อ่านต่อ

พี่ๆ อาสา DTGO Brand Ambassador ร่วมกิจกรรม “Art4Worth หลักสูตรวาดเส้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5” กับน้องๆ โรงเรียนมักกะสันพิทยา

ข่าวเมื่อวันที่ 06.10.2022

Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา จัดกิจกรรมต่อเนื่องในโปรแกรมสำหรับโรงเรียนกันที่โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด

อ่านต่อ
Art4Worth ของน้องๆ โรงเรียนมักกะสันพิทยา กับ หลักสูตรวาดเส้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4
อ่านต่อ

Art4Worth ของน้องๆ โรงเรียนมักกะสันพิทยา กับ หลักสูตรวาดเส้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4

ข่าวเมื่อวันที่ 06.10.2022

Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา จัดกิจกรรมต่อเนื่องในโปรแกรมสำหรับโรงเรียน ที่โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด

อ่านต่อ
กิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับสมาชิกนักเรียนทุนใหม่เข้ามาเป็นครอบครัว มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และ มูลนิธิพุทธรักษา ประจำปี 2565
อ่านต่อ

กิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับสมาชิกนักเรียนทุนใหม่เข้ามาเป็นครอบครัว มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และ มูลนิธิพุทธรักษา ประจำปี 2565

ข่าวเมื่อวันที่ 29.08.2022

ในปีนี้เป็นอีกครั้งที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ในครั้งนี้น้องๆ นักเรียนทุนได้ทำความรู้จักประวัติความเป็นมาของมูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ มูลนิธิพุทธรักษา และสมาคมพี่น้องพุทธรักษา รวมทั้งกฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่สำคัญของนักเรียนทุน

อ่านต่อ
มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ จัดอบรม “ความฉลาดทางดิจิทัล DQ INTELLIGENCE” ให้กับนักเรียนทุนแพทย์และพยาบาล
อ่านต่อ

มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ จัดอบรม “ความฉลาดทางดิจิทัล DQ INTELLIGENCE” ให้กับนักเรียนทุนแพทย์และพยาบาล

ข่าวเมื่อวันที่ 29.08.2022

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้กับนักเรียนทุนแพทย์และพยาบาลของมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์

อ่านต่อ