ข่าวของพุทธรักษา

นักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้วร่วมกิจกรรมค่ายค้นหาตัวเอง

ข่าวเมื่อวันที่ 30.07.2019
มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve จัดกิจกรรมค่ายค้นหาตัวเอง ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  44 คน ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ค่ายค้นหาตัวเองเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยค่ายค้นหาตัวเองนั้น จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆ ได้ตั้งเป้าหมายอาชีพในอนาคต ผ่านการถอดบทเรียนจากกิจกรรมต่างๆ เมื่อได้อาชีพที่สนใจแล้วก็ต้องวาดเส้นทางชีวิต ว่าจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร ซึ่งน้องๆยังเหลือเวลาอีกประมาณ 1 ปี เพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อหลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นก้าวแรกที่จะขยับเข้าไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
 
                              ช่วงท้ายของกิจกรรม น้องคนหนึ่งได้แสดงความรู้สึกพร้อมน้ำตาและบอกว่า
                              "ตอนแรกหนูคิดว่าหนูเป็นอะไรไม่ได้ค่ะ พอพวกพี่มาสอนให้พวกหนูรู้จักวิธีค้นหาตัวเอง หนูรู้สึกว่ายังพอมีหวังที่จะมีอนาคตค่ะ"