ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษารับรางวัล “เพชรมือบน” จากสำนักจุฬาราชมนตรี

ข่าวเมื่อวันที่ 05.11.2019
วันที่ 25 ตุลาคม 2562, กรุงเทพฯ – คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานมูลนิธิพุทธรักษาและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นตัวแทนรับรางวัล “เพชรมือบน” จากสำนักงานจุฬาราชมนตรี ภายในงานมุสลิมไทยแฟร์ ครั้งที่ 5 ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณอรุณ บุญชม รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาราชมนตรี และประธานคณะกรรมการอิสลามประจำประเทศไทยเป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้มูลนิธิพุทธรักษาภายใต้การนำของท่านประธานกิตติมศักดิ์ธนินท์ เจียรวนนท์ มีพันธกิจในการทำงานเพื่อสร้างโอกาสในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนา

การดำเนินงานของมูลนิธิพุทธรักษารวมถึงการร่วมมือกับมูลนิธิศูนย์อิสลามแห่งประเทศไทย (FICT) ในการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและกองทุนฟื้นฟูจำนวน 1 ล้านบาท และร่วมทำงานกับทางมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน 78 คน นอกจากนี้มูลนิธิพุทธรักษายังร่วมมือกับกองทุนโลก หน่วยวิจัยไข้มาลาเรีย SMRU และสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาอาสาสมัครด้านสุขภาพและคนงานในบริเวณภาคใต้

ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายแพทย์อนันต์ชัย ไทยประทาน ประธานจัดงาน และนายบัญญัติ ทิพย์หมัด ประธานอำนวยการจัดงานมุสลิมไทยแฟร์ เข้าร่วมงานด้วย ทั้งนี้งานมุสลิมไทยแฟร์จัดขึ้นทุกปี โดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รวมพลังความดี ซับน้ำตาผู้ลี้ภัย” เพื่อระดมทุนสำหรับกิจกรรมช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่เหล่าโดยไม่แบ่งชนชาติ และศาสนาอีกด้วย