ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์และมูลนิธิพุทธรักษามอบหน้ากากอนามัย ชุมชนริมคลองลาดพร้าว

ข่าวเมื่อวันที่ 05.05.2020
วันที่ 23 เมษายน 2563, กรุงเทพฯ - มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์และมูลนิธิพุทธรักษามอบหน้ากากจำนวน 10,000 ชิ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณณรงค์ เจียรวนนท์ นำเข้าหน้ากากอนามัยจากต่างประเทศผ่าน บริษัท ดี ซูพรีม จำกัด และบริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมสนับสนุนขนมปัง 2,000 ชิ้น และ น้ำดื่ม 600 ชวด ให้กับชุมชนริมคลองลาดพร้าว

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนและหน่วยงานราชการรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤต COVID-19 ซึ่งมูลนิธิพุทธรักษาเดินทางโดยเรือ URBAN ACTION 1 และ 5 ในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ขนมปัง และน้ำดื่มให้กับ 52 ชุมชนรอบคลองลาดพร้าว โดยเริ่มต้นจากชุมชนบริเวณปากอุโมงค์ยักษ์พระราม 9 แล้วล่องทวนขึ้นไปผ่านชุมชนในเขตห้วยขวาง วังทองหลาง จตุจักร บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง และสิ้นสุดที่เขตสายไหม พร้อมทั้งประสานให้ผู้นำแต่ละชุมชนรอรับของบริจาคบริเวณริมคลองในพื้นที่เขตตัวเอง