ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์และมูลนิธิพุทธรักษามอบ หน้ากากอนามัยชุมชนคลองเตย

ข่าวเมื่อวันที่ 08.05.2020

วันที่ 23 เมษายน 2563, กรุงเทพฯ - มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์และมูลนิธิพุทธรักษามอบหน้ากากอนามัยให้กับ 59 ชุมชนในเขตคลองเตย จำนวน 20,000 ชิ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณณรงค์ เจียรวนนท์ นำเข้าหน้ากากอนามัยจากต่างประเทศผ่านบริษัท ดี ซูพรีม จำกัด 
 

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนและหน่วยงานราชการรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทั้งนี้บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมสนับสนุนขนมปัง 2,000 ชิ้นและน้ำดื่ม 600 ขวดอีกด้วย โดยมูลนิธิพุทธรักษาได้ประสานงานผ่านสำนักงานเขตคลองเตยในการส่งมอบหน้ากากอนามัยพร้อมขนมปังและน้ำดื่มให้กับผู้นำแต่ละชุมชนเพื่อนำไปแจกจ่ายในชุมชนต่อไป