ข่าวของพุทธรักษา

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่งมอบถุงยังชีพให้มูลนิธิพุทธรักษาเพื่อช่วยเหลือชุมชนต่างๆ

ข่าวเมื่อวันที่ 08.05.2020

วันที่ 22 เมษายน 2563, กรุงเทพฯ -  เครือเจริญโภคภัณฑ์ส่งมอบถุงยังชีพจำนวน 204 ถุง ผ่านมูลนิธิพุทธรักษา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ COVID-19  โดยมูลนิธิฯจะทำการประสานไปยัง
 

สำนักงานเขตราชเทวี ในการแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับชุมชนต่างๆในพื้นที่มักกะสัน
1.ชุมชนริมบึงมักกะสัน
2.ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน
3.ชุมชนริมคลองสามเสน
 

ทั้งนี้มูลนิธิพุทธรักษาขอขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการสนับสนุนความช่วยเหลือเพื่อการสร้างสาธารณะประโยชน์ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ แล้วพวกเราจะข้ามผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน