ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับพันธมิตรองค์กร มอบอาหารแก่สำนักงานเขตสวนหลวง

ข่าวเมื่อวันที่ 29.06.2020

วันที่ 29 เมษายน 2563, กรุงเทพฯ – มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับ คุณสุพิชฌาย์ พิทยารัตน์กุล และ The Givers Network มอบอาหารเพื่อสนับสนุน “โครงการส่งมอบอาหารให้กำลังใจฮีโร่บนท้องถนน” แก่สำนักงานเขตสวนหลวง

ซึ่งครั้งนี้มูลนิธิพุทธรักษาได้ทำการมอบอาหารจำนวน 100 กล่องแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เช่นเจ้าหน้าที่กวาดถนน เจ้าหน้าที่เก็บขยะ และคนสวนของสำนักงานเขตสวนหลวง

ทั้งนี้มูลนิธิพุทธรักษา The Givers Network และผู้สนับสนุนโครงการทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสาธารณะประโยชน์ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อที่เราจะข้ามผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน