ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษามอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

ข่าวเมื่อวันที่ 29.06.2020

พฤษภาคม 2563, เชียงใหม่ – มูลนิธิพุทธรักษามอบเงินช่วยเหลือจำนวน 1,080,000 บาท แก่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณณรงค์ เจียรวนนท์ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างและสนับสนุนโครงการ “พาช้างกลับบ้าน นำควาญคืนถิ่น” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนและหน่วยงานราชการรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤต COVID-19 โดยมูลนิธิฯ ได้มอบเงินก้อนแรกจำนวน 360,000 บาท เพื่อนำไปสร้างแปลงปลูกหญ้าอย่างยั่งยืนสำหรับเป็นแหล่งอาหารให้ช้างและสร้างงานให้กับชุมชน และทำการบริจาคเข้าไปอย่างต่อเนื่องจนครบยอดเงินตามจำนวนดังกล่าว

ทั้งนี้คุณแสงเดือน ชัยเลิศ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อการช่วยเหลือในครั้งนี้ โดยมูลนิธิฯและผู้สนับสนุนโครงการทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความช่วยเหลือ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อที่เราจะข้ามผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน