รับสมัครจิตอาสา

เปิดรับสมัครพี่ๆ จิตอาสาร่วมกิจกรรมเปิดโลกอาชีพประจำปี 2562

ข่าวเมื่อวันที่ 15.07.2020
มูลนิธิพุทธรักษาขอเชิญชวนสมาชิกองค์กรร่วมเป็นจิตอาสา “พี่ต้นแบบอาชีพ” ในกิจกรรม “เปิดโลกอาชีพ” ประจำปี 2562 พี่ๆ จิตอาสาทุกท่านจะร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้เดินทางสู่เป้าหมายได้สำเร็จ โดยบอกเล่าประสบการณ์ทำงานในสาขาอาชีพ ต่าง ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพในอนาคต 
 
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว อ.ป่าโมกข์ จ.อ่างทอง 

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 
 
ปิดรับสมัคร