ข่าวของพุทธรักษา

ดร.วิทย์ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “มองโลก มองเรา”

ข่าวเมื่อวันที่ 21.09.2020

ขอเชิญรับชมบทสัมภาษณ์จากดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิพุทธรักษากับเจตนารมณ์ของการ “การให้” ผ่านรายการ “มองโลก มองเรา” ภายใน 3 หัวข้อ “มูลนิธิพุทธรักษา” “ผู้มอบโอกาส” และ “ผู้ให้ช่วยวิกฤติโควิด-19” ดำเนินรายการโดยคุณชาลอต โทณวณิก ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัดให้เกียรติสัมภาษณ์

ทั้งนี้มูลนิธิพุทธรักษาคือองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาหากำไรภายใต้กลุ่มบริษัทดีทีจีโอที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส

รับชมรายการย้อนหลังได้ที่

Talk 1: มูลนิธิเพื่อสังคม >>> คลิก

Talk 2: ผู้มอบโอกาส >>> คลิก

Talk 3: ผู้ให้ ช่วงวิกฤติโควิด-19 >>> คลิก

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทดีทีจีโอได้ที่ https://www.dtgo.com/csr​