ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมส่งมอบเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตจากการระบาดโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ข่าวเมื่อวันที่ 30.04.2021
ดร. วิทย์ สุนทรนันท์  รองประธานกรรมการ มูลนิธิพุทธรักษา และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์  มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 6 ชุด เพื่อใช้ในการดูเเลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเเละโรงพยาบาลสนาม ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมี พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, พญ.วลีรัตน์ ไกรโกศล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 และนายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ ด้านสูตินารีเวช เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 30 เมษยน 2564 ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี