ข่าวของพุทธรักษา

Pay It Forward #2 - Help & Hope ช่วยด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

ข่าวเมื่อวันที่ 30.09.2021
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563 จึงได้มีการริเริ่มจัดตั้งโครงการส่งต่อความสุข (Pay It Forward) เพื่อเป็นส่วนเล็กๆ ในการช่วยเหลือสังคม และเป็นอีกแรงหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบ รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ พระสงฆ์ ไปจนถึงสัตว์ที่ขาดแคลนอาหาร

ต่อมาปี 2564 สถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โครงการส่งต่อความสุข จึงได้ร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษา บริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด และมูลนิธิอริยวรารมย์ จัดทำโครงการส่งต่อความสุข #1 (Pay It Forward #1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจัดหาและส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ ได้มากถึง 80 เครื่อง จากยอดบริจาครวมกว่า 19 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลที่มีความต้องการ ที่ในแต่ละวันยังคงมีผู้ป่วยโควิด-19 ที่กำลังทุกข์ทรมานจากการหายใจไม่สะดวก เพราะไม่มีเครื่องช่วยหายใจ

อีกทั้งอัตราผู้ป่วยที่ติดเชื้อรายใหม่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน ทำให้ความต้องการเครื่องมือทางการแพทย์สูงมากขึ้น ทางโครงการฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดตั้งโครงการส่งต่อความสุข #2 (Pay It Forward #2) ช่วยด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ร่วมกับพันธมิตร อาทิ มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิอริยวรารมย์ บจก.ไบร์ท แพนเทอร์ บจก. แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น และ บจก.ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) เพื่อระดมทุนจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นที่กำลังขาดแคลนสำหรับโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความสุข ส่งมอบสิ่งดีๆ และเป็นการสร้างสรรค์ให้สังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยกัน

ติดตามรายละเอียดโครงการ Pay It Forward #2 - Help & Hope

“ช่วยด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน”

เร็วๆนี้