ข่าวของพุทธรักษา

คนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมบริจาคสู้ภัยโควิด

ข่าวเมื่อวันที่ 20.10.2021
มูลนิธิพุทธรักษา ขอเชิญชวนช่วยกันบริจาคสมทบทุน
ช่วยหมอและช่วยชีวิตผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 15 บาท
ในการชำระเงินผ่านทาง เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
หรือบริจาคได้ที่
https://bit.ly/3DQGWeY
ถึง 30 พ.ย. นี้
 
สามารถขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้
 
*ในการบริจาคเงินจะไม่สามารถขอคืน / เปลี่ยนเป็นเงินสด / เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม*