ข่าวของพุทธรักษา

โครงการ ‘ส่งแรงใจ ส่งต่อลมหายใจ’ รอบที่ 2 มอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

ข่าวเมื่อวันที่ 06.05.2021