ข่าวของพุทธรักษา

คุณณรงค์ เจียรวนนท์และมูลนิธิพุทธรักษามอบอาหารและสิ่งของจำเป็นมูลค่า 1 ล้านบาทให้กับมูลนิธิดวงประทีป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงวิกฤต COVID-19 ในชุมชนคลองเตย

ข่าวเมื่อวันที่ 06.05.2021