ข่าวของพุทธรักษา

‘1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต’ รอบที่ 2 มอบเครื่องช่วยหายใจ High-Flow ให้กับโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

ข่าวเมื่อวันที่ 06.05.2021
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564, กรุงเทพฯ – มูลนิธิพุทธรักษาและมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ โดยคุณกิติการุณย์ ก้อนกลีบ ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิพุทธรักษา เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องช่วยหายใจแบบ high-flow จำนวน 3 เครื่อง ภายใต้โครงการ “1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต” รอบที่ 2 ให้กับโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เพื่อใช้ในการดูเเลรักษาผู้ป่วย COVID-19
โดยมีนายแพทย์อุกฤษฎ์ อุเทนสุต รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
มูลนิธิพุทธรักษา และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ เชิญร่วมจัดหาเครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 30 ชุด และเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยวิกฤต 10 ชุด ภายใต้โครงการ “1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต” รอบที่ 2 มูลค่ารวม 16.1 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ
โดยสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิพุทธรักษา ธนาคารกรุงเทพ สาขาตรอกจันทน์ เลขที่บัญชี 133-523-514-7 พร้อมส่งรายละเอียดการบริจาคของท่านทางอีเมล์   [email protected] หรือ   LINE Official  เพื่อส่งหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่สำหรับใบอนุโมทนา และที่อยู่ในการจัดส่งใบอนุโมทนา (ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)