ข่าวของพุทธรักษา

‘1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต’ รอบที่ 2 มอบเครื่องช่วยหายใจ BiPAP A40 ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

ข่าวเมื่อวันที่ 05.05.2021
วันที่ 4 พฤษภาคม 2564, กรุงเทพฯ – มูลนิธิพุทธรักษาและมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ โดยคุณรุ่งโรจน์ จงศุจิพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส MQDC ในฐานะผู้ประสานงานกับทางโรงพยาบาล และคุณกิติการุณย์ ก้อนกลีบ ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิพุทธรักษา เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องช่วยหายใจรุ่น BiPAP A40 Ventilator จำนวน 1 เครื่อง ภายใต้โครงการ “1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต” รอบที่ 2 ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อใช้ในการดูเเลรักษาผู้ป่วย COVID-19
โดยมี ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
มูลนิธิพุทธรักษา และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ เชิญร่วมจัดหาเครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow 30 ชุด และเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยวิกฤต 10 ชุด ภายใต้โครงการ “1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต” รอบที่ 2 มูลค่ารวม 16.1 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ
โดยสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิพุทธรักษา ธนาคารกรุงเทพ สาขาตรอกจันทน์ เลขที่บัญชี 133-523-514-7 พร้อมส่งรายละเอียดการบริจาคของท่านทางอีเมล์ [email protected] หรือ LINE Official  เพื่อส่งหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่สำหรับใบอนุโมทนา และที่อยู่ในการจัดส่งใบอนุโมทนา (ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)