ข่าวของพุทธรักษา

‘1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต’ รอบที่ 2 มอบเครื่องช่วยหายใจ BiPAP A40 ให้กับโรงพยาบาลภูมิพลช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

ข่าวเมื่อวันที่ 06.05.2021