ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษาส่งมอบต้นไม้ให้ชุมชน พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 300 ต้น โดยได้รับการสนันสนุนจาก MQDC

ข่าวเมื่อวันที่ 29.08.2022
มูลนิธิพุทธรักษาได้รับการสนันสนุนต้นไม้จาก MQDC จำนวน 300 ต้น อาทิ ต้นกวักมรกต, ต้นคล้ากาเหว่าลาย, ต้นพลูปีกนก, ต้นเฟิร์นขนนก, ต้นพรมกำมะหยี่, ต้นคล้าแววมยุรา, ต้นคล้านกยูง และ ต้นพลูอินโด โดยมูลนิธิพุทธรักษาได้ส่งมอบต้นไม้ให้ชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นชุมชนเครือข่ายในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิพุทธรักษา ชุมชนที่รับมอบต้นไม้ ประกอบด้วย
1. ชุมชน กสบ. หมู่ 5 เขตสายไหม  จำนวน 80 ต้น
2. ชุมชน คลองเตย แฟลต 11-12 เขตคลองเตย จำนวน 100 ต้น
3. ชุมชน เกาะกลาง เขตคลองเตย  จำนวน 100 ต้น
4. ชุมชน พระราม 9 บ่อ 3 เขตห้วยขวาง  จำนวน 20 ต้น

ขอขอบคุณ MQDC ที่สนับสนุนการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ทางชุมชนจะนำต้นไม้ไปใช้ในการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณพื้นที่อเนกประสงค์ หรือศูนย์เรียนรู้ชุมชนต่อไป .

​#มูลนิธิพุทธรักษา #BuddharaksaFoundation