ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษา ส่งมอบ “เรือ Urban Action 7” ให้กับ วิสาหกิจชุมชนเรือคลองลาดพร้าว ขับเคลื่อนวิถีการท่องเที่ยวทางน้ำและอาชีพของชาวบ้าน

ข่าวเมื่อวันที่ 29.08.2022
29 มิถุนายน ที่ผ่านมา ดร. วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิพุทธรักษา และ ผศ.พงศ์พร สุดบรรทัด ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบของ MQDC และที่ปรึกษาทีม Urban Action ส่งมอบ “เรือ Urban Action 7” ให้กับวิสาหกิจชุมชนเรือคลองลาดพร้าว ณ ชุมชนสยามเวนิสจันทรเกษม ริมคลองลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณ คุณณรงค์ เจียรวนนท์ ที่สนับสนุน “เรือ Urban Action 7” มอบให้กับวิสาหกิจชุมชนเรือคลองลาดพร้าว   โดยมูลนิธิพุทธรักษาได้มีการส่งมอบ “เรือ Urban Action 1” ในปี 2561 และ “เรือ Urban Action 5”  ในปี 2562 โดยการสนับสนุนจากคุณณรงค์ เจียรวนนท์  มอบให้กับประชาคมเรือคลองลาดพร้าวใช้ในการขยายเส้นทางการเดินเรือและใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน

จนปัจจุบันสามารถพัฒนาและยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนเรือคลองลาดพร้าว วิสาหกิจชุมชนที่จะช่วยต่อยอดในการขยายเส้นทางการเดินเรือ เพื่อขับเคลื่อนวิถีการท่องเที่ยวทางน้ำและอาชีพของชาวบ้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนริมสายคลอง รวมทั้งใช้สำหรับกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ให้กับชุมชนริมคลองลาดพร้าวต่อไป

. #มูลนิธิพุทธรักษา #BuddharaksaFoundation