ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษา ส่งมอบข้าวกล่องจาก โครงการ “ข้าวกล่องช่วยเหลือชุมชนคลองเตย” สนับสนุนโดย คุณณรงค์ เจียรวนนท์

ข่าวเมื่อวันที่ 29.08.2022
18 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิพุทธรักษาส่งมอบ “ข้าวกล่องช่วยเหลือชุมชนคลองเตย” สนับสนุนโดย คุณณรงค์ เจียรวนนท์ และ “ครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงความดี ด้วยรักและห่วงใย เพื่อชุมชนคนคลองเตย” ในการช่วยบรรเทาความเดือนร้อนและส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวชุมชนคลองเตย ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป ด้วยการแจกข้าวกล่องอิ่มท้อง รวม 3,100 กล่อง โดยอุดหนุนข้าวกล่องจากร้านอาหารรายย่อยเพื่อเป็นการกระจายรายได้ช่วยเหลือชาวชุมชนคลองเตย .

#มูลนิธิพุทธรักษา #BuddharaksaFoundation