ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ จัดอบรม “ความฉลาดทางดิจิทัล DQ INTELLIGENCE” ให้กับนักเรียนทุนแพทย์และพยาบาล

ข่าวเมื่อวันที่ 29.08.2022
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้กับนักเรียนทุนแพทย์และพยาบาลของมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์

โดยมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และ มูลนิธิพุทธรักษา ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือเพื่อสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา สำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภายใต้ ALL FOR EDUCATION ร่วมสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา รวมพลัง ฟื้นฟูประเทศไทย” โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เมื่อตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการเสริมทักษะความรู้ให้กับนักเรียนทุน เพราะนอกจากความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว ปัจจุบันองค์ความรู้ทางด้านดิจิทัลยังมีความสำคัญทั้งในการดำเนินชีวิตและในสายงานทางด้านวิชาชีพ เป็นองค์ความรู้สำคัญที่จะสามารถช่วยเสริมทักษะให้กับน้องๆ นักเรียนทุนได้เป็นอย่างดี

มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และ มูลนิธิพุทธรักษา จะมีกิจกรรมการจัดอบรมให้กับนักเรียนทุนของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุนได้รับการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาศักภาพของนักเรียนทุน .

#มูลนิธิพุทธรักษา #BuddharaksaFoundation #มูลนิธิธนินท์เทวีเจียรวนนท์ #AllForEducation #กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
----------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารของมูลนิธิพุทธรักษาได้ที่
Website: https://bit.ly/3bTC5gE
Facebook: http://bit.ly/2qbORj4
YouTube: https://bit.ly/3sjhIB7
LINE: @buddharaksa.fd  | https://bit.ly/3o1hoU2