ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษา ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ ไรซ์ไทยแลนด์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู จังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวเมื่อวันที่ 13.02.2023

มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (ไรซ์ไทยแลนด์) และองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ทั้ง 6 แห่ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู จ.ศรีสะเกษ

โดยพิธีครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายณราวุฒิ กุนรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู, ผศ. ดร.วีระชาติ กิเลนทอง ผู้อำนวยการโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (ไรซ์ไทยแลนด์) และ ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิพุทธรักษา ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

โดยมูลนิธิพุทธรักษา และโครงการไรซ์ไทยแลนด์ จะทำการติดตามและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ทั้ง 6 แห่งที่นำหลักสูตรไฮสโคปไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนในอนาคตต่อไป