ข่าวของพุทธรักษา

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา "วิชาภาษาอังกฤษ"ในโรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระหว่างมูลนิธิพุทธรักษา กับ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3

ข่าวเมื่อวันที่ 31.03.2023

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น.พลตำรวจตรีประกอบ พลเตชา ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3,พันตำรวจเอกอพิวัฒน์ กลั่นวารี รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 และ ผู้กำกับตำรวจตระเวนชายแดน 31-34 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “วิชาภาษาอังกฤษ”  ในโรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดระหว่างมูลนิธิพุทธรักษา กับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  โดยมีผู้แทนมูลนิธิพุทธรักษาคือ

1. ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานมูลนิธิพุทธรักษา

2.พันตำรวจเอกประกฤติ ยามานนท์ ที่ปรึกษามูลนิธิพุทธรักษา

3.นายฉันท์ชนก ดุรงค์ฤทธิ์ชัย ผู้จัดการอาวุโสมูลนิธิพุทธรักษา

เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพ ครูภาษาอังกฤษตำรวจตระเวนชายแดน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพ โดยการลงนามในครั้งนี้ จะครอบคลุมโรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3   ทั้ง 80 แห่ง ทั่วทุกจังหวัดในภาคเหนือ ของประเทศไทย