ข่าวของพุทธรักษา

หน่วยกู้ภัย ฮุก31จุดไทยสามัคคี ขอขอบพระคุณ มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ มูลนิธิพุทธรักษา และ สมาคมพี่น้องพุทธรักษา

ข่าวเมื่อวันที่ 03.04.2023
หน่วยกู้ภัย ฮุก31จุดไทยสามัคคี ขอขอบพระคุณ มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ มูลนิธิพุทธรักษา และ สมาคมพี่น้องพุทธรักษา ได้นํา ชุด PPE แมส และ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มาสนับสนุนให้ หน่วยกู้ภัย ฮุก31จุดไทยสามัคคี ใว้ใช้ในการ ปฎิบัติหน้าที่ ในนามตัวแทน หน่วยกู้ภัย ฮุก31จุดไทยสามัคคี ขอขอบพระคุณ