ข่าวของพุทธรักษา

“Art4Worth Phase 5” นิทรรศการศิลปะ โดยเด็กและเยาวชนที่สร้างสรรค์ผลงานตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห์ พื้นที่ชุมชน 32 แห่งในกรุงเทพมหานคร

ข่าวเมื่อวันที่ 27.02.2024

“Art4Worth เราทำได้” เสียงสดใสของเด็ก ๆ ในวันจัดนิทรรศการศิลปะ Art4Worth ในพื้นที่ชุมชนครั้งที่ 5 ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานจากการเรียนรู้คอร์สสอนทักษะด้านศิลปะ ตลอดระยะเวลาโครงการกว่า 10 สัปดาห์ โดย มูลนิธิพุทธรักษา ในพื้นที่ชุมชน 32 แห่ง ของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เขตคลองเตย เขตราชเทวี เขตบางนา เขตพระโขนง และเขตคลองสาน

ซึ่งการจัดนิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปะถือเป็นกิจกรรมส่งท้ายของโครงการ Art4Worth ที่พี่ ๆ จิตอาสาจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมบรรดาศิลปินตัวน้อยให้มีพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจทั้งต่อตนเอง สมาชิกครอบครัว และชาวชุมชนอีกด้วย บรรยากาศการจัดนิทรรศการเต็มไปด้วยความอบอุ่น นอกจากน้อง ๆ จะเตรียมผลงานมาจัดแสดงแล้ว บางชุมชนยังมีการเตรียมการแสดง น่ารัก ๆ ให้พี่ ๆ จิตอาสา และผู้ปกครองดูอย่างสนุกสนานอีกด้วย

ทั้งนี้โครงการ Art4Worth พร้อมด้วยคุณครูศิลปะและทีมศิลปินจิตอาสามุ่งดำเนินการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อต่อยอดและขยายโอกาสการเรียนรู้เชิงศิลปะให้กับน้อง ๆ ในชุมชนที่ขาดโอกาสอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลาโครงการเราได้เห็นการสร้างสรรค์ผลงานของน้อง ๆ ภายใต้บรรยากาศความสุข ซึ่ง Art4Worth เชื่อว่า “ศิลปะคือสิ่งที่จะเชื่อมโยงความสุขและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ เข้าด้วยกัน” อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมและนิสัยที่ดีในการส่งต่อโอกาสให้กับผู้คนในสังคมต่อไป