ข่าวของพุทธรักษา

โครงการ The Experiential English Program in Bhutan (2nd Batch) การส่งครูตำรวจตระเวนชายแดน และ มูลนิธิพุทธรักษา ครูภาษาอังกฤษ เข้าร่วมฝึกประสบการณ์และเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

ข่าวเมื่อวันที่ 27.02.2024

วันที่ 2 - 31 พฤษภาคม 2566 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ร่วมกับ มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกันจัดโครงการ The Experiential English Program in Bhutan (2nd Batch) โดยการส่งครูตำรวจตระเวนชายแดน และ มูลนิธิพุทธรักษา ครูภาษาอังกฤษ ร่วมฝึกประสบการณ์และเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

ซึ่งภารกิจดังกล่าว ได้รับการต้อนรับที่ดีเป็นอย่างยิ่ง ทั้งจากคุณครู เด็ก และผู้ปกครอง ณ ราชอาณาจักรภูฏาน สร้างความทรงจำที่ดี และรอยยิ้มตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์