ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ จัดค่ายอาสา ค่ายอาสาชมรมแพทย์พยาบาลแสงแห่งใจ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวเมื่อวันที่ 27.02.2024

มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ร่วมกับ สมาคมพี่น้องพุทธรักษา ได้จัดค่ายอาสา ชมรมแพทย์พยาบาลแสงแห่งใจ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 โซนภาคใต้ ณ เขื่อนบางลาง อ.บังนังสตา จ.ยะลา เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

ซึ่งการจัดค่ายมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับทุน ให้​มีจิตสาธารณะ และช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้สามารถสร้างโครงการด้านสาธารณสุขที่ยั่งยืนเพื่อสังคมในอนาคต

ทางมูลนิธิฯ ได้ออกแบบกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมต่อผู้เข้าร่วมตามแต่ละพื้นที่ โดยโซนภาคใต้ ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 21 คน แบ่งเป็นแพทย์ 7 คน พยาบาล 14 คน ภายใต้แนวคิด คิดจริง ทำจริง ลุยจริง สนุกจริง และได้รับเกียรติจาก ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ มาร่วมเปิดค่ายอาสา ชมรมแพทย์ พยาบาลแสงแห่งใจ

และยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลก มาพูดคุยให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดการทำโครงการด้านสาธารสุขให้กับน้องๆนักศึกษาแพทย์ยาบาลทุกคน

กิจกรรมวันแรก จะเน้นทำความรู้จัก การสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน การเปิดใจ และการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และวางแผนการทำกิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชนในขั้นตอนของการ “คิดจริง”

วันที่ 29 เมษายน 2566 ได้เข้าไปร่วมทำกิจกรรมในชุมชน บ้านฉลองชัย ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา เพื่อ “ทำจริง” กับกิจกรรมด้านสาธารณสุข ตามหลัก 3 อ. ดังนี้ 1. อาหาร ฐานให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกต้องในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2. ออกกำลังกาย กิจกรรมกายบริหารสำหรับผู้สูงอายุ 3. อารมณ์ กิจกรรมการบริหารสมอง 4 ท่า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจดจำ ช่วยผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งช่วยให้มีอารมณ์ที่ดี รวมทั้งมีการตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับผู้สูงอายุในชุมชน และแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์สามัญประจำบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติ 1 จำนวน 3 ท่าน และเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครชุมชนบ้านฉลองชัย จำนวน 12 ท่าน รวมทั้งการเดินทางเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเพื่อตรวจสุขภาพและให้กำลังใจผู้ป่วย ในขั้นตอน “ลุยจริง” ซึ่งตลอดการทำกิจกรรมในชุมชนบ้านฉลองชัยได้รับความร่วมมือจากทุกคนเป็นอย่างดี เพราะรูปแบบกิจกรรมที่เน้นการผ่อนคลายและสนุกสนาน ทำให้ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส มีเสียงหัวเราะและได้รับคำชื่นชมจากสมาชิกชุมชนบ้านฉลองชัยและเจ้าหน้าที่ทุกท่านว่า “สนุกจริง”

นอกจากนั้นแล้วกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับทุน ได้เสนอโครงการด้านสาธารณสุข ที่จะเกิดขึ้นและต่อยอดในอนาคต อาทิ
1.โครงการ ความรู้ด้านสาธารณสุขในชุมชน
2.โครงการการตรวจเชิงรุกให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรค NCD
3.โครงการ ศูนย์บริการสุขภาพในชุมชน
4.โครงการ แนะแนวเรียนต่อแพทย์พยาบาล
5.โครงการ NCD ลดหวานมันเค็ม
6.โครงการบริการตรวจสุขภาพคนในชุมชน
 

จากการจัดค่ายอาสา ชมรมแพทย์พยาบาลแสงแห่งใจ ให้กับนักศึกษาแพทย์พยาบาล ก็ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาทุนผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี เช่น

“อยากให้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบนี้อีกค่ะ อยากลงชุมชนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญที่อื่นอีก”

“ดีใจมากที่ได้เจอพี่ๆ เพื่อนๆ ที่น่ารักมาก เป็นช่วงเวลาที่รู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆ”

อย่าลืมติดตามความสนุก ของค่ายอาสา ชมรมแพทย์พยาบาลแสงแห่งใจ โซนภาคเหนือ กลาง อีสาน เร็วๆนี้