ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 (ตชด.ภาค1) ส่งมอบ “ถุงยังชีพช่วยเหลือน้ำท่วม”
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 (ตชด.ภาค1) ส่งมอบ “ถุงยังชีพช่วยเหลือน้ำท่วม”

ข่าวเมื่อวันที่ 14.11.2022

มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 (ตชด.ภาค1) ส่งมอบ “ถุงยังชีพช่วยเหลือน้ำท่วม” ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัท ดีทีจีโอ และสมาชิกองค์กร ให้กับวัด 13 แห่ง และ มัสยิด 1 แห่ง พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ
มูลนิธิพุทธรักษารับรางวัลโครงการ Fin ดี Happy Life โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษารับรางวัลโครงการ Fin ดี Happy Life โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

ข่าวเมื่อวันที่ 14.11.2022

มูลนิธิพุทธรักษารับรางวัลโครงการ Fin ดี Happy Life โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

อ่านต่อ
ขอขอบคุณจิตอาสากรอกกระสอบทราย เพื่อป้องกันน้ำท่วมในจังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ

ขอขอบคุณจิตอาสากรอกกระสอบทราย เพื่อป้องกันน้ำท่วมในจังหวัดอ่างทอง

ข่าวเมื่อวันที่ 14.11.2022

ขอขอบคุณจิตอาสากรอกกระสอบทราย เพื่อป้องกันน้ำท่วมในจังหวัดอ่างทอง

อ่านต่อ
Art4Worth ที่ชุมชนกลับมาแล้ว!!!
อ่านต่อ

Art4Worth ที่ชุมชนกลับมาแล้ว!!!

ข่าวเมื่อวันที่ 14.11.2022

โครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ชุมชนเขตคลองเตย และเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ
มูลนิธิพุทธรักษาส่งมอบของบริจาคให้โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ บรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำท่วม
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษาส่งมอบของบริจาคให้โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ บรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำท่วม

ข่าวเมื่อวันที่ 14.11.2022

มูลนิธิพุทธรักษาส่งมอบของบริจาคให้โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ บรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำท่วม

อ่านต่อ