ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมส่งมอบเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตจากการระบาดโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมส่งมอบเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตจากการระบาดโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ข่าวเมื่อวันที่ 30.04.2021

ดร. วิทย์ สุนทรนันท์  รองประธานกรรมการ มูลนิธิพุทธรักษา และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์  มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 6 ชุด เพื่อใช้ในการดูเเลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเเละโรงพยาบาลสนาม

อ่านต่อ