ข่าวของพุทธรักษา

กิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับสมาชิกนักเรียนทุนใหม่เข้ามาเป็นครอบครัว มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และ มูลนิธิพุทธรักษา ประจำปี 2565
อ่านต่อ

กิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับสมาชิกนักเรียนทุนใหม่เข้ามาเป็นครอบครัว มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และ มูลนิธิพุทธรักษา ประจำปี 2565

ข่าวเมื่อวันที่ 29.08.2022

ในปีนี้เป็นอีกครั้งที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ในครั้งนี้น้องๆ นักเรียนทุนได้ทำความรู้จักประวัติความเป็นมาของมูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ มูลนิธิพุทธรักษา และสมาคมพี่น้องพุทธรักษา รวมทั้งกฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่สำคัญของนักเรียนทุน

อ่านต่อ
มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ จัดอบรม “ความฉลาดทางดิจิทัล DQ INTELLIGENCE” ให้กับนักเรียนทุนแพทย์และพยาบาล
อ่านต่อ

มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ จัดอบรม “ความฉลาดทางดิจิทัล DQ INTELLIGENCE” ให้กับนักเรียนทุนแพทย์และพยาบาล

ข่าวเมื่อวันที่ 29.08.2022

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้กับนักเรียนทุนแพทย์และพยาบาลของมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์

อ่านต่อ
“Art4Worth ศิลปะเพื่อชุมชน” โครงการภายใต้ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษาและนักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้กับพื้นที่สาธารณะชุมชนบึงพระราม 9 บ่อ 3
อ่านต่อ

“Art4Worth ศิลปะเพื่อชุมชน” โครงการภายใต้ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษาและนักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้กับพื้นที่สาธารณะชุมชนบึงพระราม 9 บ่อ 3

ข่าวเมื่อวันที่ 29.08.2022

ผลงานศิลปะสำหรับชุมชนในครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจของคนในชุมชน ที่อยากให้พื้นที่สาธารณะของชุมชนมีความสวยงาม เหมาะกับเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมของชุมชน และให้เป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนสามารถมาใช้พักผ่อนร่วมกัน โดยผลงานศิลปะได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรม ศาสนา และวิถีชีวิตชุมชนริมคลองของชาวชุมชน ชาวชุมชนบึงพระราม 9 บ่อ 3

อ่านต่อ
มูลนิธิพุทธรักษา ส่งมอบข้าวกล่องจาก โครงการ “ข้าวกล่องช่วยเหลือชุมชนคลองเตย” สนับสนุนโดย คุณณรงค์ เจียรวนนท์
อ่านต่อ

มูลนิธิพุทธรักษา ส่งมอบข้าวกล่องจาก โครงการ “ข้าวกล่องช่วยเหลือชุมชนคลองเตย” สนับสนุนโดย คุณณรงค์ เจียรวนนท์

ข่าวเมื่อวันที่ 29.08.2022

18 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิพุทธรักษาส่งมอบ “ข้าวกล่องช่วยเหลือชุมชนคลองเตย” สนับสนุนโดย คุณณรงค์ เจียรวนนท์ และ “ครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงความดี ด้วยรักและห่วงใย เพื่อชุมชนคนคลองเตย” ในการช่วยบรรเทาความเดือนร้อนและส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวชุมชนคลองเตย ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป ด้วยการแจกข้าวกล่องอิ่มท้อง รวม 3,100 กล่อง โดยอุดหนุนข้าวกล่องจากร้านอาหารรายย่อยเพื่อเป็นการกระจายรายได้ช่วยเหลือชาวชุมชนคลองเตย .

อ่านต่อ
หลักสูตรวาดเส้นพื้นฐาน Art4Worth กับน้องๆ โรงเรียนมักกะสันพิทยา ครั้งที่ 3
อ่านต่อ

หลักสูตรวาดเส้นพื้นฐาน Art4Worth กับน้องๆ โรงเรียนมักกะสันพิทยา ครั้งที่ 3

ข่าวเมื่อวันที่ 29.08.2022

Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา จัดกิจกรรมต่อเนื่องสำหรับหลักสูตรวาดเส้นพื้นฐาน กันที่โรงเรียนมักกะสันพิทยา เป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

สำหรับการวาดเส้นนั้น เรื่องการให้น้ำหนัก แสงเงาเป็นสิ่งสำคัญมาก น้องๆ ยังคงเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกความแม่นยำในการสังเกตน้ำหนักของแสงเงา ผ่านการไล่ระดับความเข้มด้วยรูปหุ่นนิ่ง รวมทั้งยังได้ฝึกการควบคุมระดับน้ำหนักความเข้มของแสงเงาด้วยการการเกลี่ยถ่านชาโคล ที่รับรองโดยน้องๆ โรงเรียนมักกะสันพิทยาว่าแตกต่างจากการฝึกด้วยดินสอปกติแน่นอน

อ่านต่อ