ข่าวของพุทธรักษา

มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และมูลนิธิพุทธรักษา ร่วมประกาศเจตนารมณ์โครงการ “ALL FOR EDUCATION”
อ่านต่อ

มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และมูลนิธิพุทธรักษา ร่วมประกาศเจตนารมณ์โครงการ “ALL FOR EDUCATION”

ข่าวเมื่อวันที่ 02.11.2021

ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และมูลนิธิพุทธรักษา เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์โครงการ “ALL FOR EDUCATION ร่วมสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา : รวมพลัง ฟื้นฟูประเทศไทย” จัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

อ่านต่อ
‘1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต’ รอบที่ 2 มอบเครื่องช่วยหายใจ High-Flow ให้กับโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19
อ่านต่อ

‘1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต’ รอบที่ 2 มอบเครื่องช่วยหายใจ High-Flow ให้กับโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

ข่าวเมื่อวันที่ 06.05.2021

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564, กรุงเทพฯ – มูลนิธิพุทธรักษาและมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ โดยคุณกิติการุณย์ ก้อนกลีบ ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิพุทธรักษา เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องช่วยหายใจแบบ high-flow จำนวน 3 เครื่อง ภายใต้โครงการ “1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต” รอบที่ 2 ให้กับโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เพื่อใช้ในการดูเเลรักษาผู้ป่วย COVID-19

อ่านต่อ
‘1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต’ รอบที่ 2 มอบเครื่องช่วยหายใจ BiPAP A40 ให้กับโรงพยาบาลภูมิพลช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19
อ่านต่อ

‘1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต’ รอบที่ 2 มอบเครื่องช่วยหายใจ BiPAP A40 ให้กับโรงพยาบาลภูมิพลช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

ข่าวเมื่อวันที่ 06.05.2021

อ่านต่อ
ดีทีจีโอร่วมกับพันธมิตรองค์กร ส่งมอบ PPE 200 ชุด ให้โรงพยาบาลภูมิพล
อ่านต่อ

ดีทีจีโอร่วมกับพันธมิตรองค์กร ส่งมอบ PPE 200 ชุด ให้โรงพยาบาลภูมิพล

ข่าวเมื่อวันที่ 06.05.2021

อ่านต่อ
‘1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต’ รอบที่ 2 มอบเครื่องช่วยหายใจ BiPAP A40 ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19
อ่านต่อ

‘1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต’ รอบที่ 2 มอบเครื่องช่วยหายใจ BiPAP A40 ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

ข่าวเมื่อวันที่ 05.05.2021

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564, กรุงเทพฯ – มูลนิธิพุทธรักษาและมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ โดยคุณรุ่งโรจน์ จงศุจิพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส MQDC ในฐานะผู้ประสานงานกับทางโรงพยาบาล และคุณกิติการุณย์ ก้อนกลีบ ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิพุทธรักษา เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องช่วยหายใจรุ่น BiPAP A40 Ventilator จำนวน 1 เครื่อง ภายใต้โครงการ “1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต” รอบที่ 2 ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อใช้ในการดูเเลรักษาผู้ป่วย COVID-19

อ่านต่อ