มูลนิธิพุทธรักษา

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่จบ

นักเรียนทุน

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

นางสาว รัตนาภรณ์ เคหนาค

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ มนุษย์ศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี 2559

อ่านต่อ
นาย สงบ ศิริยสสกุลชัย

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2555

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษารับรางวัล “เพชรมือบน” จากสำนักจุฬาราชมนตรี

ข่าวเมื่อวันที่ 05.11.2019

คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานมูลนิธิพุทธรักษาและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นตัวแทนรับรางวัล “เ...

มูลนิธิพุทธรักษาจับมือวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พัฒนาวิชาการด้านศิลปะไทย

ข่าวเมื่อวันที่ 05.11.2019

โครงการ Art4Worth ภายใต้มูลนิธิพุทธรักษา โดยดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานมูลนิธิ และคุณจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป

มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับดิ แอสเพน ทรี แบ่งปันความรู้เพื่อสร้างความสุขให้ชีวิตหลังเกษียณของตำรวจตระเวนชายแดน

ข่าวเมื่อวันที่ 05.11.2019

มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับดิ แอสเพน ทรี นำวิทยากร 3 ท่านร่วมแบ่งปันความรู้ด้านสุขภาพกายใจและการเงินให้กับตำรวจตระเวนชายแดนกว่า

นักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้วร่วมกิจกรรมค่ายค้นหาตัวเอง

ข่าวเมื่อวันที่ 30.07.2019

มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve จัดกิจกรรมค่ายค้นหาตัวเอง ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว