อบรมผู้นำนักเรียนทุนพุทธรักษา รุ่น 1

ข้อมูลนักเรียนทุน

นักเรียนทุน

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

น.ส. รัตนาภรณ์ เคหนาค

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ มนุษย์ศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี 2559

อ่านต่อ
นาย สงบ ศิริยสสกุลชัย

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2555

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

Pay It Forward #2 - Help & Hope ช่วยด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

ข่าวเมื่อวันที่ 02.08.2021

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563 จึงได้มีการริเริ่มจัดตั้งโครงการส่งต่อความสุข (Pay It Forward)...

โครงการส่งต่อความสุข - ปิดรับบริจาคครั้งที่ 1

ข่าวเมื่อวันที่ 08.07.2021

ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่มีจิตกุศลในการร่วมสนับสนุนโครงการ Pay It Forward #1 ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดหาเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยา...

โครงการส่งต่อความสุข รายงานประจำวันที่ 5 กรกฏาคม 2564

ข่าวเมื่อวันที่ 06.07.2021

ยอดบริจาคสะสมประจำวันที่ 5 กรกฏาคม 2564

โครงการส่งต่อความสุข รายงานประจำวันที่ 4 กรกฏาคม 2564

ข่าวเมื่อวันที่ 05.07.2021

ยอดบริจาคสะสมประจำวันที่ 4 กรกฏาคม 2564