อบรมผู้นำนักเรียนทุนพุทธรักษา รุ่น 1

ข้อมูลนักเรียนทุน

นักเรียนทุน

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

นางสาวแคทริน กงแก้ว

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

อ่านต่อ
นางสาวศิริพร พวงพันธ์

 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากคหกรรม วิทยาลัยอาชีวพระนครศรีอยุธยา 

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และมูลนิธิพุทธรักษา ร่วมประกาศเจตนารมณ์โครงการ “ALL FOR EDUCATION”

ข่าวเมื่อวันที่ 02.11.2021

ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และมูลนิธิพุทธรักษา เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์โครงการ “ALL FOR E...

คนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมบริจาคสู้ภัยโควิด

ข่าวเมื่อวันที่ 20.10.2021

มูลนิธิพุทธรักษา ขอเชิญชวนช่วยกันบริจาคสมทบทุน ช่วยหมอและช่วยชีวิตผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19  

Pay It Forward #2 - Help & Hope ช่วยด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

ข่าวเมื่อวันที่ 30.09.2021

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563 จึงได้มีการริเริ่มจัดตั้งโครงการส่งต่อความสุข (Pay It Forward)...

โครงการส่งต่อความสุข - ปิดรับบริจาคครั้งที่ 1

ข่าวเมื่อวันที่ 08.07.2021

ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่มีจิตกุศลในการร่วมสนับสนุนโครงการ Pay It Forward #1 ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดหาเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยา...