มูลนิธิพุทธรักษา

ข้อมูลนักเรียนทุน

นักเรียนทุน

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

นางสาว รัตนาภรณ์ เคหนาค

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ มนุษย์ศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี 2559

อ่านต่อ
นาย สงบ ศิริยสสกุลชัย

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2555

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ สู้วิกฤตโควิด-19

ข่าวเมื่อวันที่ 18.05.2020

อีกหนึ่งโครงการที่มูลนิธิพุทธรักษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมคือ “Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต” จัดขึ้นโดย The Forestias by MQDC เพื...

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่งมอบถุงยังชีพให้มูลนิธิพุทธรักษาเพื่อช่วยเหลือชุมชนต่างๆ

ข่าวเมื่อวันที่ 08.05.2020

วันที่ 22 เมษายน 2563, กรุงเทพฯ -  เครือเจริญโภคภัณฑ์ส่งมอบถุงยังชีพจำนวน 204 ถุง ผ่านมูลนิธิพุทธรักษา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้...

มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับพันธมิตรองค์กร มอบอาหารแก่สำนักงานและชุมชนต่างๆ

ข่าวเมื่อวันที่ 08.05.2020

วันที่ 22 เมษายน 2563, กรุงเทพฯ – มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับคุณวรันยา ภูนวกุล ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนากลยุทธ์องค์กร บริษัท ดีทีจีโอ คอร...

มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์และมูลนิธิพุทธรักษามอบ หน้ากากอนามัยชุมชนคลองเตย

ข่าวเมื่อวันที่ 08.05.2020

วันที่ 23 เมษายน 2563, กรุงเทพฯ - มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์และมูลนิธิพุทธรักษามอบหน้ากากอนามัยให้กับ 59 ชุมชนในเขตคลองเตย จำน...