อบรมผู้นำนักเรียนทุนพุทธรักษา รุ่น 1

ข้อมูลนักเรียนทุน

นักเรียนทุน

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

นางสาวแคทริน กงแก้ว

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

อ่านต่อ
นางสาวศิริพร พวงพันธ์

 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากคหกรรม วิทยาลัยอาชีวพระนครศรีอยุธยา 

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

หน่วยกู้ภัย ฮุก31จุดไทยสามัคคี ขอขอบพระคุณ มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ มูลนิธิพุทธรักษา และ สมาคมพี่น้องพุทธรักษา

ข่าวเมื่อวันที่ 03.04.2023

หน่วยกู้ภัย ฮุก31จุดไทยสามัคคี ขอขอบพระคุณ มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ มูลนิธิพุทธรักษา และ สมาคมพี่น้องพุทธรักษา ได้นํา ชุด PPE...

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา "วิชาภาษาอังกฤษ"ในโรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระหว่างมูลนิธิพุทธรักษา กับ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3

ข่าวเมื่อวันที่ 31.03.2023

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น.พลตำรวจตรีประกอบ พลเตชา ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3,พันตำรวจเอกอพิวัฒน์ กลั่นวารี รอง...

มูลนิธิพุทธรักษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคมและเพิ่มพูนความรู้ให้กับแกนนำชมรม และ Brand Ambassador ของสมาคมพี่น้องพุทธรักษา

ข่าวเมื่อวันที่ 31.03.2023

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิพุทธรักษาได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคมโดยน้องๆ แกนนำชมรม และ Brand ambassador ของสมาค...

มูลนิธิพุทธรักษา ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ ไรซ์ไทยแลนด์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู จังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวเมื่อวันที่ 13.02.2023

มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับโครงการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (ไรซ์ไทยแลนด์) และองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู จัดพิธ...