อบรมผู้นำนักเรียนทุนพุทธรักษา รุ่น 1

ข้อมูลนักเรียนทุน

นักเรียนทุน

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

น.ส. รัตนาภรณ์ เคหนาค

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ มนุษย์ศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี 2559

อ่านต่อ
นาย สงบ ศิริยสสกุลชัย

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2555

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมส่งมอบเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตจากการระบาดโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ข่าวเมื่อวันที่ 30.04.2021

ดร. วิทย์ สุนทรนันท์  รองประธานกรรมการ มูลนิธิพุทธรักษา และมูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์  มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 6 ชุด เพื่อใช้...

ดร.วิทย์ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “มองโลก มองเรา”

ข่าวเมื่อวันที่ 21.09.2020

ขอเชิญรับชมบทสัมภาษณ์จากดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิพุทธรักษากับเจตนารมณ์ของการ “การให้” ผ่านรายการ “มองโลก มองเรา”...

‘Food for Hope’ “แบ่งความสุข ปันความห่วงใย” ขยายผลส่งต่อกำลังใจให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

ข่าวเมื่อวันที่ 29.06.2020

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563, กรุงเทพฯ - โครงการมัลเบอร์รี่ โกรฟ  พร้อมด้วยบริษัท 1.6 ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และมูลนิธิพุทธรั...

มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับพันธมิตรองค์กร มอบอาหารแก่สำนักงานเขตสวนหลวง

ข่าวเมื่อวันที่ 29.06.2020

วันที่ 29 เมษายน 2563, กรุงเทพฯ – มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับ คุณสุพิชฌาย์ พิทยารัตน์กุล และ The Givers Network มอบอาหารเพื่อสนับสนุน...