อบรมผู้นำนักเรียนทุนพุทธรักษา รุ่น 1

ข้อมูลนักเรียนทุน

นักเรียนทุน

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

นางสาวแคทริน กงแก้ว

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

อ่านต่อ
นางสาวศิริพร พวงพันธ์

 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากคหกรรม วิทยาลัยอาชีวพระนครศรีอยุธยา 

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษา ส่งมอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อหมอชายแดน จ.ตาก

ข่าวเมื่อวันที่ 24.06.2022

มูลนิธิพุทธรักษาขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาค ภายใต้โครงการ #ร่วมส่งN95เพื่อหมอชายแดน ยอดเงินบริจาครวม 100,000 บาท ...

ส่งมอบกำลังใจเพื่อบรรเทาวิกฤต COVID-19

ข่าวเมื่อวันที่ 24.06.2022

มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ร่วมส่งมอบสิ่งของบริจาคภายใต้การสนับสนุนจาก CP ร้อยเรียงความดี และโรงพยาบาลสนามแสง...

ส่งมอบน้ำใจช่วยชุมชนมักกะสันสู้โควิด19

ข่าวเมื่อวันที่ 24.06.2022

มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ส่งมอบของบริจาค จากโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน 16,800 ชิ้...

โครงการ “อนุบาลกล้าไม้ในชุมชน” ณ โรงเรียนมักกะสันพิทยา

ข่าวเมื่อวันที่ 24.06.2022

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับพิธีปิดโครงการ “อนุบาลกล้าไม้ในชุมชน” ณ โรงเรียนมักกะสันพิทยา บริษัทเอเชีย เอรา วัน จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ ...