อบรมผู้นำนักเรียนทุนพุทธรักษา รุ่น 1

ข้อมูลนักเรียนทุน

นักเรียนทุน

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

นางสาวแคทริน กงแก้ว

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

อ่านต่อ
นางสาวศิริพร พวงพันธ์

 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากคหกรรม วิทยาลัยอาชีวพระนครศรีอยุธยา 

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

คนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมบริจาคสู้ภัยโควิด

ข่าวเมื่อวันที่ 20.10.2021

มูลนิธิพุทธรักษา ขอเชิญชวนช่วยกันบริจาคสมทบทุน ช่วยหมอและช่วยชีวิตผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19  

Pay It Forward #2 - Help & Hope ช่วยด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

ข่าวเมื่อวันที่ 30.09.2021

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปี 2563 จึงได้มีการริเริ่มจัดตั้งโครงการส่งต่อความสุข (Pay It Forward)...

โครงการส่งต่อความสุข - ปิดรับบริจาคครั้งที่ 1

ข่าวเมื่อวันที่ 08.07.2021

ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่มีจิตกุศลในการร่วมสนับสนุนโครงการ Pay It Forward #1 ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดหาเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยา...

โครงการส่งต่อความสุข รายงานประจำวันที่ 5 กรกฏาคม 2564

ข่าวเมื่อวันที่ 06.07.2021

ยอดบริจาคสะสมประจำวันที่ 5 กรกฏาคม 2564