อบรมผู้นำนักเรียนทุนพุทธรักษา รุ่น 1

ข้อมูลนักเรียนทุน

นักเรียนทุน

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

น.ส. รัตนาภรณ์ เคหนาค

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ มนุษย์ศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี 2559

อ่านต่อ
นาย สงบ ศิริยสสกุลชัย

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2555

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

ดร.วิทย์ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “มองโลก มองเรา”

ข่าวเมื่อวันที่ 21.09.2020

ขอเชิญรับชมบทสัมภาษณ์จากดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิพุทธรักษากับเจตนารมณ์ของการ “การให้” ผ่านรายการ “มองโลก มองเรา”...

‘Food for Hope’ “แบ่งความสุข ปันความห่วงใย” ขยายผลส่งต่อกำลังใจให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

ข่าวเมื่อวันที่ 29.06.2020

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563, กรุงเทพฯ - โครงการมัลเบอร์รี่ โกรฟ  พร้อมด้วยบริษัท 1.6 ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และมูลนิธิพุทธรั...

มูลนิธิพุทธรักษาร่วมกับพันธมิตรองค์กร มอบอาหารแก่สำนักงานเขตสวนหลวง

ข่าวเมื่อวันที่ 29.06.2020

วันที่ 29 เมษายน 2563, กรุงเทพฯ – มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับ คุณสุพิชฌาย์ พิทยารัตน์กุล และ The Givers Network มอบอาหารเพื่อสนับสนุน...

เชิญชมเรื่องราว “สายใยน้องพี่ น้ำใจดีทีจีโอ” ถ่ายทอดประสบการณ์ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากวิฤกต COVID-19

ข่าวเมื่อวันที่ 29.06.2020

ขอเชิญสมาชิกองค์กรับชมคลิปวิดีโอถ่ายทอดเรื่องราวการให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในโครงการ “สายใยน้องพี่ น้ำใจดีทีจีโอ”  ซึ่งครั้งนี...