อบรมผู้นำนักเรียนทุนพุทธรักษา รุ่น 1

ข้อมูลนักเรียนทุน

นักเรียนทุน

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

น.ส. รัตนาภรณ์ เคหนาค

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ มนุษย์ศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี 2559

อ่านต่อ
นาย สงบ ศิริยสสกุลชัย

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2555

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

โครงการส่งต่อความสุข รายงานประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564

ข่าวเมื่อวันที่ 18.06.2021

ยอดบริจาคสะสมประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564

โครงการส่งต่อความสุข รายงานประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ข่าวเมื่อวันที่ 17.06.2021

ยอดบริจาคสะสมประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564

โครงการส่งต่อความสุข รายงานประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ข่าวเมื่อวันที่ 16.06.2021

ยอดบริจาคสะสมประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564

โครงการส่งต่อความสุข รายงานประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ข่าวเมื่อวันที่ 15.06.2021

ยอดบริจาคสะสมประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564