อบรมผู้นำนักเรียนทุนพุทธรักษา รุ่น 1

ข้อมูลนักเรียนทุน

นักเรียนทุน

การเจริญเติบโตทั้งทางด้านการศึกษาและด้านจิตใจของนักเรียนทุนพุทธรักษาคือความภูมิใจของเรา

นางสาวแคทริน กงแก้ว

จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

อ่านต่อ
นางสาวศิริพร พวงพันธ์

 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากคหกรรม วิทยาลัยอาชีวพระนครศรีอยุธยา 

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษาส่งมอบของบริจาคให้โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ บรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำท่วม

ข่าวเมื่อวันที่ 14.11.2022

มูลนิธิพุทธรักษาส่งมอบของบริจาคให้โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ บรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำท่วม

Art4Worth ที่ชุมชนกลับมาแล้ว!!!

ข่าวเมื่อวันที่ 14.11.2022

โครงการ Art4Worth โดยมูลนิธิพุทธรักษา จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ชุมชนเขตคลองเตย และเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณจิตอาสากรอกกระสอบทราย เพื่อป้องกันน้ำท่วมในจังหวัดอ่างทอง

ข่าวเมื่อวันที่ 14.11.2022

ขอขอบคุณจิตอาสากรอกกระสอบทราย เพื่อป้องกันน้ำท่วมในจังหวัดอ่างทอง

มูลนิธิพุทธรักษารับรางวัลโครงการ Fin ดี Happy Life โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

ข่าวเมื่อวันที่ 14.11.2022

มูลนิธิพุทธรักษารับรางวัลโครงการ Fin ดี Happy Life โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565